Professioneel Bedrijfsgericht Engels

Eerste semester

PBE091B

14/09/2017 - 18/01/2018

60 lestijden

Donderdagavond

Tweede semester

PBE102B

01/02/2018 - 07/06/2018

60 lestijden

Donderdagavond